Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

Ojrzanów, ul.Szkolna 1 96-321 Żabia Wola Tel: (46) 857-82-25

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 388413
 • Do końca roku: 218 dni
 • Do wakacji: 25 dni

Kalendarium

Poniedziałek, 2019-05-27

Imieniny: Amandy, Jana

Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Lodowisko

Lodowisko

        

Regulamin korzystania z lodowiska w Gminie Żabia Wola
w sezonie 2018/2019.

 

       I.            Ogólne zasady funkcjonowania lodowiska.

 

 1. Lodowisko jest obiektem sportowym zarządzanym przez Gminę Żabia Wola, w imieniu której czynności zarządzającego wykonuje Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie.
 2. Lodowisko jest czynne w terminie od dnia 21.12.2018 do dnia 06.03.2019 r.
 3. Szczegółowe godziny pracy lodowiska określa Harmonogram pracy lodowiska.
 4. Korzystanie z lodowiska jest nieodpłatne. 
 5. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się doraźne przerwy techniczne.    O możliwości wejścia na taflę lodowiska informuje pracownik obsługi.
 6. Organizator ma prawo do zamknięcia lodowiska w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu, lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.
 7. Na tafli lodowiska może jednorazowo przebywać 40 osób. Dyżurujący pracownik obsługi lodowiska ma prawo wstrzymania wstępu na lodowisko.
 8. Dzieci do lat 8 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osoby dorosłej.
 9. Zaleca się jazdę w kasku ochronnym. Organizator lodowiska nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie zastosowania się do powyższego zalecenia.
 10. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:
  1. posiadania rękawiczek podczas jazdy na lodowisku;
  2. dbania o wypożyczony sprzęt;
  3. zachowania maksymalnej ostrożności,
  4. jazdy w jednym wskazanym kierunku.
  5. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
   1. wchodzenia na taflę lodowiska w obuwiu bez łyżew;
   2. używania kijów, krążków hokejowych bez zgody obsługi lodowiska oraz innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych uczestników korzystających z lodowiska;
   3. siadania i przechodzenia przez bandy okalające lodowisko;
   4. rzucania śniegiem lub innymi przedmiotami;
   5. wnoszenia i spożywania napojów oraz jedzenia na taflę lodowiska;
   6. niszczenia sprzętu i urządzeń,
   7. jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i niebezpiecznych zabaw.
   8. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
   9. Na terenie lodowiska obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
   10. Za uszkodzenie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych wnoszonych na płytę lodowiska, organizator nie odpowiada.
   11. Każdy uczestnik lodowiska  korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy niebezpieczeństwa oraz możliwości kontuzji i urazów podczas jazdy na łyżwach, za co nie ponosi odpowiedzialności zarządca lodowiska.
   12. Osoby łamiące zasady regulaminu będą wypraszane z lodowiska.
   13. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika lodowiska.

    II.             Wypożyczalnia łyżew.

 

 1. Wypożyczalnia jest czynna w godzinach pracy lodowiska.
 2. Łyżwy wypożyczane są na 60 minut korzystania z lodowiska.
 3. Po upływie 60 minut łyżwy wymagają doraźnego ostrzenia.
 4. Wypożyczenie łyżew jest nieodpłatne.
 5. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za   kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 6. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu.
 7. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz w miejscach wyłożonych gumową wykładziną.

          Harmonogram pracy lodowiska w sezonie 2018/2019

 

1. Lodowisko jest czynne:

a-  21.12.2018 r. - uroczyste otwarcie lodowiska - w godz. od 15:00 do 22:00;

b-  od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 22:00:

-    w godz. 8:00 - 16:00 - w dni nauki szkolnej z lodowiska korzystają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum według harmonogramu ustalonego przez Dyrektorów szkół;

-    w godz. 16:00 - 22:00  - pozostali mieszkańcy.

c-  soboty i niedziele w godz. od 10:00 do 22:00;

d-  Wigilia, Sylwester w godz. od 10:00 do 14:00;

e-  Boże Narodzenie (II Dzień Świąt) w godz. od 10:00 do 22:00;

f-  FERIE ZIMOWE – poniedziałek – niedziela w godz. od 8:00 do 22:00;

-  w okresie ferii zimowych, od poniedziałku do piątku w godz.    od 8:00 do 16:00  pierwszeństwo wstępu  na lodowisko mają grupy zorganizowane dzieci i młodzieży uczestniczące w zimowiskach organizowanych przez szkoły i instytucje z terenu gminy  Żabia Wola, po wcześniejszym ustaleniu terminu z osobą odpowiedzialną za prawidłową pracę obiektu (lodowiska).