• Odwiedziło nas: 334290 osób
 • Do końca roku: 102 dni
 • Do wakacji: 279 dni

Ojrzanów, ul.Szkolna 1

96-321 Żabia Wola

Tel: (46) 857-82-25

Czwartek, 2018-09-20

Imieniny:

Eustachego, Faustyny

Jesteś tu: » Strona startowa »

REGULAMIN KONKURSU

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ I NAJWIĘKSZĄ

PALMĘ WIELKANOCNĄ

organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

 

 

 1. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie, zwanej dalej ,,Organizatorem”.

 2. Cele Konkursu:

- popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą,

- popularyzacja sztuki i rękodzieła w twórczości dzieci i młodzieży

- pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy wielkanocnej w obrzędowości ludowej,

- integracja społeczności szkolnej,

 1. Konkurs ma charakter zamknięty-uczestniczą w niej uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie.

 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie:

1) warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie tradycyjnej plamy wielkanocnej w technice:

- materiały naturalne (żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp.) Uwaga: fabrycznie wyprodukowane, gotowe palmy oraz palmy zawierające większość sztucznych elementów nie będą brane pod uwagę, przy ocenie w ramach Konkursu;

- wysokość palmy musi wynosić minimum 100 cm.

3) każda palma zgłoszona do Konkursu musi być oznaczona trwałą „wizytówką”, mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko ucznia oraz numer klasy, do której uczeń uczęszcza.

4) prace nie spełniające wymogów niniejszego regulaminu, nie będą brane pod uwagę, przy ocenie w ramach Konkursu.

5) Prace należy przynieść do Szkoły do 20 marca 2018 r. (wtorek) i przekazać wychowawcom klasowym, którzy przekażą je Koordynatorowi.

 1. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w środę 21 marca 2018 r.

 2. Konkurs przeprowadzany jest w ramach dwóch grup- klasy I-III i klasy IV-VII.

 3. Konkurs ma charakter indywidualny-każda palma ma być przypisana tylko do jednej osoby.

 4. Oceny prac zgłoszonych do Konkursu dokona Komisja powołana przez Organizatora Konkursu, w dwóch kategoriach ocenianych prac - palm wielkanocnych:

1) NAJPIĘKNIEJSZA PALMA (miejsce I, II i III),

2) NAJWIĘKSZA Z NAJPIĘKNIEJSZYCH PALM.

 1. Kryteria oceny prac konkursowych, którymi będzie kierować się Komisja Konkursowa: - ogólne wrażenie artystyczne - estetyka i staranność wykonania pracy - pomysłowość i oryginalność pracy (forma, technika, kompozycja, instalacja) - trwałość pracy, różnorodność, skala i bogactwo użytych materiałów.

 2. Autorzy najlepszych prac, z każdej kategorii podlegającej ocenie, otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 3. Za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie pracy nie zawinione przez Organizatora, nie ponosi on odpowiedzialności.

 4. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane - Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymanie prac na własność.

 5. Dane osobowe uczestników Konkursu pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępnione osobom trzecim.

 6. Zgłoszenie/przekazanie pracy na Konkurs oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Konkursu przez uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli prowadzących oraz zgodę na umieszczenie informacji o uczestnikach i zwycięzcach Konkursu wraz ze zdjęciami prac konkursowych na w/w stronach internetowych Organizatora. Zgłoszenie/przekazanie pracy na Konkurs oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora/autorów prac i ich przedstawicieli ustawowych - zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 ze zm.).

 

Koordynator Konkursu: ks. Robert Walantyk

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl