Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

Ojrzanów, ul.Szkolna 1 96-321 Żabia Wola Tel: (46) 857-82-25

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 583615
 • Do końca roku: 344 dni
 • Do wakacji: 155 dni

Kalendarium

Czwartek, 2021-01-21

Imieniny: Agnieszki, Jarosława

Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. RODO

RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych w naszej placówce

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) jest:

Administrator danych osobowych

Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie
ul. Szkolna 1

Dane kontaktowe

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iodo@cdkp.pl lub pisemnie na adres naszej placówki wskazany powyżej,

Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 1. Poniżej przedstawiamy informacje na temat celów przetwarzania oraz podstaw prawnych.

 2. Konkretny cel i podstawa przetwarzania

 

Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w celu:

Podstawa przetwarzania:

 1. świadczenia usług zgodnie z umową, zawarcie i wykonanie umowy

niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,

 1. ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową /świadczonymi usługami.

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń lub obrona przed nimi,

 1. w celach archiwalnych (dowodowych) prawnej potrzeby wykazania faktów

niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość prawnej potrzeby wykazania faktów

Okres, przez który dane będą przechowywane

 1. Niezależnie od podstawy przetwarzania, zgodnie z którą przetwarzamy Twoje dane osobowe, będziemy przechowywać je do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

 2. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

 3. Pamiętaj, że jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, możesz w każdej chwili ją wycofać, a my możemy przetwarzać Twoje dane tylko do tego momentu.

Odbiorcy danych

 1. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione jedynie tym podmiotom, które na mocy obowiązującego prawa maja możliwość otrzymywać takich danych lub stanowią grupę naszych partnerów w realizacji usługi realizowanej dla ciebie przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami wydawanymi przez Administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 2. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 3. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić adekwatne i niezbędne środki ochrony danych osobowych, które przetwarza w zakresie poszczególnych celów w obszarze bezpieczeństwa fizycznego, technicznego i organizacyjnego, by chronić Twoje dane przed ich przypadkowym, jak i umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawniony ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem przez osoby nieuprawnione stosując odpowiednio dobrane metody i rozwiązania oraz obowiązujące przepisy prawa- a wszystko po to by Twoje dane były bezpieczne.

Gdyby któryś z poniższych zapisów wydał się Państwu niejasny lub wzbudził wątpliwości prosimy napisz do nas na adres mailowy: iodo@cdkp.pl