Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

Ojrzanów, ul.Szkolna 1 96-321 Żabia Wola Tel: (46) 857-82-25

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 472870
 • Do końca roku: 310 dni
 • Do wakacji: 122 dni

Kalendarium

Wtorek, 2020-02-25

Imieniny: Almy, Cezarego

Szkoła talentów w Ojrzanowie i Skułach w Gminie Żabia Wola

Projekt pt. „Szkoła talentów w Ojrzanowie i Skułach w Gminie Żabia Wola” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Żabia Wola i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2019. Wartość projektu: 408 492,50 zł, w tym wkład własny: 21 240,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 128 uczniów (64K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;

 2. rozwój kompetencji 15 nauczycieli (14K);

 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 326 794,00 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki

 2. Przyrodnicze laboratorium

 3. Język angielski

 4. Język niemiecki

 5. Laboratorium kodowania

 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych

 7. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej

 8. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

 9. Zajęcia logopedyczne

 10. Zajęcia socjoterapeutyczne

 11. Wycieczki

 12. Pokazy naukowe

 13. Warsztaty z robotyki

 14. Półkolonie Laboratorium Naukowe

a także szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy

 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu

 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.