Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

Ojrzanów, ul.Szkolna 1 96-321 Żabia Wola Tel: (46) 857-82-25

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 483402
 • Do końca roku: 270 dni
 • Do wakacji: 82 dni

Kalendarium

Niedziela, 2020-04-05

Imieniny: Ireny, Kleofasa

Konkurs Recytatorski

Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza

„Czy wszystko w pył rozkruszę, czy… Polskę obudzę”

Poeci grupy poetyckiej Skamander i niepodległość

Eliminacje szkolne

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA KLAS IV-VII

 

1. Nazwa konkursu: konkurs recytatorski pt.”Czy wszystko w pył rozkruszę, czy… Polskę obudzę” Poeci grupy poetyckiej Skamander i niepodległość

2. Organizatorzy: Małgorzata Mikoda, Elżbieta Karolewska

3. Cele konkursu:

 • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
 • kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich
 • podnoszenie kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa,
 • zachęcanie do występowania na scenie,
 • prezentacja umiejętności uczniów,
 • wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa,
 • popularyzacja literatury pięknej,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

4. Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII
 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego zgodnego z tematem konkursu,
 • zgłoszenia do konkursu należy kierować w formie karty zgłoszeniowej(załącznik nr 1) do dnia
  16. 04. 2018 r. do wychowawców klas, którzy przekazują taką infomację do organizatorów konkursu,
 • do zgłoszenia należy dołączyć tekst wybranego utworu,    

5.Wymagania konkursowe:

 • każdy uczestnik przygotowuje do recytacji jeden wybrany utwór o tematyce patriotycznej - niepodległość
 • długość utworów nie będzie mieć wpływu na jego ocenę,
 • prezentujący się uczeń winien pamiętać o przedstawieniu autora i tytułu utworu,

6.Przebieg konkursu:

 • I etap (szkolny) – konkurs odbędzie się 24.04.2018r. o godz 11.30, w sali świetlicy

7. Kryteria oceny:

 • wybór utworu w kontekście tematu konkursu,
 • pamięciowe opanowanie tekstu,
 • trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),
 • poprawność i płynność recytacji,
 • interpretacja utworu,
 • ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony: gest sceniczny, element ruchu, strój). 

8.   Trzech najlepszych recytatorów weźmie  udział w finale konkursu w Muzeum im. Jarosława Iwaszkiewicza w Stawisku.

9. Skład komisji:

Stella Klimkowska

Elżbieta Karolewska

Małgorzata Mikoda


Karty zgłoszenia do konkursu dostępne u nauczycieli języka polskiego