Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

Ojrzanów, ul.Szkolna 1 96-321 Żabia Wola Tel: (46) 857-82-25

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 472769
 • Do końca roku: 310 dni
 • Do wakacji: 122 dni

Kalendarium

Wtorek, 2020-02-25

Imieniny: Almy, Cezarego

Konkurs recytatorski

III edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego

„Polska poezja i proza XIX wieku”

Eliminacje szkolne

 REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA KLAS IV-VIII

1. Nazwa konkursu: konkurs recytatorski zatytułowany „Polska poezja i proza XIX wieku”

2. Organizatorzy: Małgorzata Mikoda, Elżbieta Karolewska

3. Cele konkursu:

 • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
 • kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
 • rozwijanie  zdolności recytatorskich
 • podnoszenie kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa,
 • zachęcanie do występowania na scenie,
 • prezentacja umiejętności uczniów,
 • wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa,
 • popularyzacja literatury pięknej,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

4. Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII
 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego zgodnego z tematem konkursu,
 • zgłoszenia do konkursu należy kierować w formie karty zgłoszeniowej(załącznik nr 1) do dnia 16. 05. 2019 r. do pani Małgorzaty Mikoda i pani Elżbiety Karolewskiej,
 • do zgłoszenia należy dołączyć tekst wybranego utworu,    
 • każda klasa typuje po dwóch uczniów wyłonionych podczas eliminacji klasowych.

5. Wymagania konkursowe:

 • każdy uczestnik przygotowuje do recytacji dowolny utwór z polskiej literatury XIX wieku
 • długość utworów nie będzie mieć wpływu na jego ocenę,
 • prezentujący się uczeń winien pamiętać o przedstawieniu autora i tytułu utworu,
 • uczestnik zaprezentuje utwór w czasie nie przekraczającym 5 minut

6.Przebieg konkursu:

 • I etap ( klasowy) – nauczyciel wybiera dwie najlepsze prezentacje utworu i kwalifikuje je do etapu szkolnego,
 • IIetap (szkolny) – konkurs odbędzie się 17. 05 .2019 r. o godz 11.40, w sali klasy IV

7. Kryteria oceny:

 • wybór utworu w kontekście tematu konkursu,
 • pamięciowe opanowanie tekstu,
 • trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),
 • poprawność i płynność recytacji,
 • interpretacja utworu,
 • ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony: gest sceniczny,  strój).
 1. 8. Trzy miejsca - 3 najlepszych recytatorów weźmie udział w finale gminnego konkursu

29 maja 2019r.

9. Skład komisji:

Stella Klimkowska

Elżbieta Karolewska

Małgorzata Mikoda

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE RECYTATORSKIM


Imię i nazwisko ucznia, klasa: ..............................................................................................................

Autor i tytuł wiersza: .............................................................................................................................

 

Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

.......................................................................................................................