Szkoła Podstawowa im. Stefanii Dziewulskiej w Ojrzanowie

Ojrzanów, ul.Szkolna 1 96-321 Żabia Wola Tel: (46) 857-82-25

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 472780
 • Do końca roku: 310 dni
 • Do wakacji: 122 dni

Kalendarium

Wtorek, 2020-02-25

Imieniny: Almy, Cezarego

Konkurs Recytatorski

Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza

W kręgu Skamandra”

Eliminacje szkolne

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA KLAS IV-VIII 

 1. Nazwa konkursu: konkurs recytatorski zatytułowany W kręgu Skamandra

 2. Organizatorzy: Małgorzata Mikoda, Elżbieta Karolewska

 3. Cele konkursu:

 • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,

 • kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,

 • rozwijanie zdolności recytatorskich

 • podnoszenie kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa,

 • zachęcanie do występowania na scenie,

 • prezentacja umiejętności uczniów,

 • wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa,

 • popularyzacja literatury pięknej,

 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 1. Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII

 • konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego zgodnego z tematem konkursu,

 • zgłoszenia do konkursu należy kierować w formie karty zgłoszeniowej(załącznik nr 1) do dnia 25. 04. 2019 r. do pani Małgorzaty Mikoda i pani Elżbiety Karolewskiej,

 • do zgłoszenia należy dołączyć tekst wybranego utworu,

 • każda klasa typuje po dwóch uczniów wyłonionych podczas eliminacji klasowych.

 1. Wymagania konkursowe:

 • każdy uczestnik przygotowuje do recytacji jeden wybrany utwór poetów luźniej związanych z grupą. To m.in. Kazimiera Iłłakowiczówna, Maria Pawlikowska - Jasnorzewska, Władysław Broniewski, Stefan Napierski, Stanisław Baliński, Feliks Przysiecki, Jan Brzechwa, Mieczysław Jastrun, Jerzy Liebert, Irena Tuwim, Gabriel Karski, Paweł Hertz, Elżbieta Szemplińska, Jerzy Zagórski, Zuzanna Ginczanka, Lucjan Szenwald i in.

 • długość utworów nie będzie mieć wpływu na jego ocenę,

 • prezentujący się uczeń winien pamiętać o przedstawieniu autora i tytułu utworu,

 1. Przebieg konkursu:

 • I etap ( klasowy) – nauczyciel wybiera dwie najlepsze prezentacje utworu i kwalifikuje je do etapu szkolnego,

 • IIetap (szkolny) – konkurs odbędzie się 29. 04.2019 r. o godz 13.40, w sali klasy III

 1. Kryteria oceny:

 • wybór utworu w kontekście tematu konkursu,

 • pamięciowe opanowanie tekstu,

 • trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),

 • poprawność i płynność recytacji,

 • interpretacja utworu,

 • ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony: gest sceniczny, strój).

 1. Trzy miejsca - 3 najlepszych recytatorów weźmie udział w finale konkursu w Muzeum im. Jarosława Iwaszkiewicza w Stawisku 15 maja.

 2. Skład komisji:

Stella Klimkowska

Elżbieta Karolewska

Małgorzata Mikoda

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE RECYTATORSKIM


Imię i nazwisko ucznia, klasa: ..............................................................................................................

Autor i tytuł wiersza: .............................................................................................................................
Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego

.......................................................................................................................